nieuws

European School of Literary Translation

ESLT Summer School

20 juni 2017

Begin juni is de European School of Literary Translation (ESLT) gelanceerd, een veelbelovend internationaal initiatief op het gebied van de opleiding van literair vertaaldocenten. ESLT heeft tot doel om de professionalisering van literair vertalers te ondersteunen door een pan-Europese infrastructuur voor het opleiden van literair vertaaldocenten in het leven te roepen. ESLT wil hiermee bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van literaire vertalingen en daarmee ook aan de promotie van de Europese culturele en literaire diversiteit en het Europese ideaal van een gedeelde cultuur.

De eerste Summer School vindt plaats in Rome, van 12 tot en met 15 september 2017. Deze Summer School staat in het teken van het opleiden van literair vertaaldocenten en brengt twintig (aspirant) vertaaldocenten uit heel Europa samen. Het driedaags programma bestaat uit keynote lezingen, paneldiscussies, seminars, workshops en een een-op-een mentoringsessie. Onderwerpen die aan bod komen zijn het herzien en bewerken van vertalingen, toetsing en evaluatie, en de rol van de literair vertaaltheorie in een praktisch curriculum. De voertaal is Engels.

Geïnteresseerden worden bij dezen uitgenodigd zich aan te melden. Doelgroep zijn literair vertalers die aan het begin van hun loopbaan als vertaaldocent staan en andere literair vertalers opleiden of dat in de nabije toekomst zullen gaan doen. Ook ervaren vertalers die al als vertaaldocent hebben gefungeerd maar zich didactisch verder willen ontwikkelen, komen in aanmerking. De werving en selectie verloopt via de vier betrokken instellingen. Het ELV zal de kandidaten met Nederlands als spiltaal selecteren.

Kosten en aanmelding

De cursuskosten bedragen € 250,-. Voor de deelnemers die via het ELV worden geselecteerd is een tegemoetkoming van de cursuskosten mogelijk, door middel van een beurs van € 250,-. Reis- en verblijfkosten komen wel voor rekening van de deelnemers zelf.

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 23 juni a.s. aanmelden door een mail te sturen naar literair.vertalen@uu.nl t.a.v. Gea Schelhaas, met daarin een motivatiebrief en cv (beide in het Engels). Toegelaten kandidaten ontvangen begin juli bericht.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Gea Schelhaas.

Links