nieuws

Nieuwe subsidieregeling

Werkbijdrage theatertekst

23 mei 2017

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk dat zal worden opgevoerd in het theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

Voor wie?

De theaterauteur moet actief en geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunsten in Nederland. Een aanvrager moet ervaring hebben met het schrijven van literair werk. Een samenwerking met een producent die een podium biedt, wordt extra aangemoedigd. Een theaterauteur die nog een kunstvakopleiding volgt, op bachelor- of masterniveau, kan niet aanvragen. Tijdens een postdoctoraal traject kan wel worden aangevraagd.

Voor toneel dat bij de reguliere literaire uitgever van de auteur zal worden uitgegeven, kan onverminderd een aanvraag binnen de regeling Projectsubsidies voor publicaties worden ingediend bij het Letterenfonds.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

• kwaliteit van eerder werk van de aanvrager
• bijdrage aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager
• ondernemende houding van de aanvrager
• betekenis voor de podiumkunsten in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten, de eerstvolgende deadline is 23 augustus 2017. Aanvragen worden in één jaarlijkse ronde behandeld.

Meer informatie

Jacques Huiskes

Contact

Jacques Huiskes

Senior beleidsmedewerker

j.huiskes@letterenfonds.nl