nieuws

Oproep: NIAS

14 maart 2017

Het Nederlands Letterenfonds nodigt uitgeverijen uit om schrijvers voor te dragen voor de positie van writer-in-residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) voor het academisch jaar 2017-2018. Per september 2016 is het NIAS verhuisd van het lommerrijke Wassenaar naar hartje centrum Amsterdam. Het instituut is nu gehuisvest in het St. Jorishof, gelegen tussen de Kloveniersburgwal en Oudezijds Achterburgwal. De deadline voor de voordrachten is 7 april 2017.

Het writer-in-residence programma is een gezamenlijk initiatief van het NIAS en het Nederlands Letterenfonds. Elk academisch jaar is er zowel voor een Nederlandstalige schrijver als voor een schrijver uit het buitenland ruimte om vijf maanden aan het NIAS te werken. Het betreft een verblijf in de periode september 2017 tot februari 2018 (voor de Nederlandstalige WiR) òf in de periode februari tot juli 2018 (voor de buitenlandse WiR). De uitvoering van het programma is in handen van het NIAS en het Nederlands Letterenfonds.

Er is een voorkeur voor schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen, een project indienen dat gezien het schrijfproces in de laatste fase verkeert, in hun sollicitatie goed kunnen uitleggen waarom hun werk zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf en die zich makkelijk kunnen uitdrukken in de Engelse taal, de lingua franca op het NIAS.

Het Letterenfonds stelt voor de Nederlandstalige schrijver een beurs van € 10.000 beschikbaar; voor de buitenlandse auteur stelt het NIAS een beurs beschikbaar en een éénmalige vergoeding van de reiskosten. De Fonds-fellows krijgen aan het NIAS de beschikking over een werkkamer en eventueel huisvesting in de buurt van het instituut (voor hen die minder dan anderhalf uur reistijd hebben van woonplaats tot het NIAS is geen huisvesting beschikbaar). Voorts kunnen fellows gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten van het NIAS, zoals secretariële ondersteuning en bibliotheekdiensten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Greetje Heemskerk (voor de Nederlandstalige kandidaten) of Fleur van Koppen (voor de buitenlandse kandidaten). Ook voordrachten en/of directe sollicitaties kunt u tot en met vrijdag 7 april 2017 per mail aan hen richten.

Het NIAS en het Nederlands Letterenfonds besluiten eind april over de kandidaten voor 2017-2018. Alleen voordrachten die de instemming hebben van de betreffende schrijvers komen in aanmerking. Wij verzoeken u de voordacht te voorzien van een c.v., een synopsis van het project, een oeuvre-overzicht en de twee laatste publicaties van de auteur.

NIAS Amsterdam

Meer informatie: