nieuws

Engels, Frans, Turks

Zomercursus Literair Vertalen

5 maart 2017

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert van 21 tot en met 25 augustus in Utrecht een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands in het Engels, Frans en Turks.

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich voor zondag 26 maart 2017 aan te melden. Voor toelating vindt een selectie plaats, onder meer op grond van een proefvertaling, motivatie en de antwoorden op een vragenlijst waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt. Aan de cursisten wordt voor deelname aan de zomercursus inclusief lunches en een diner, een bijdrage in de kosten van € 200 gevraagd.

Voor wie

De Zomercursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers uit het Nederlands die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Voor vertalers in het Engels en Frans geldt dat kandidaten bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Niveau

Voor de Zomercursus Literair Vertalen 2017 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld: - Moedertaalspreker (native speaker) Engels, Frans of Turks; - Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal; - Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur; - Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring; - Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie); - Voor vertalers in het Engels en Frans geldt dat kandidaten bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Programma op locatie

Het programma omvat intensieve vertaalworkshops voor de drie doeltalen. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. De moderatoren zijn zelf vertaler. Daarnaast staan er verschillende plenaire colleges op het programma en is er aandacht voor de beroepspraktijk. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Digitaal voortraject

Naast het programma op locatie is er bovendien een digitaal voortraject: een online cursus ter voorbereiding op de vertaalateliers in Utrecht. In juni, juli en augustus werken cursisten zelfstandig aan een fragment van de teksten die in de ateliers worden behandeld. Dit gebeurt via een Digitale Leeromgeving (DLO). Er is een online bijeenkomst met de medecursisten ter voorbereiding op de ateliers in Utrecht. Ook wordt er via de DLO aanvullend cursusmateriaal aangeboden, zoals weblectures en artikelen.

Meer informatie over de selectieprocedure en aanmelding is te vinden op de ELV-website: