nieuws

Hoogtepunt voor Nederlandstalige letteren

Gastlandschap in Frankfurt

1 maart 2017

Het Vlaams-Nederlands gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse was een hoogtepunt voor de Nederlandstalige letteren. Onder het motto Dit is wat we delen organiseerden Nederland en Vlaanderen het afgelopen jaar een gezamenlijke presentatie op de grootste boekenvakbeurs ter wereld. Het aantal literaire vertalingen in het Duits verdrievoudigde ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook is een nieuwe generatie auteurs met goed gevolg geïntroduceerd in Duitsland. Dat blijkt uit het zojuist gepubliceerde verslag Dit is wat we delen. Nederland en Vlaanderen eregast van de Frankfurter Buchmesse. Verslag 2013-2016.

Jet Bussemaker, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘De Frankfurter Buchmesse heeft de Nederlandstalige literatuur een enorme boost gegeven. Voor onze schrijvers en uitgevers is de deur naar de rest van de wereld geopend. Het was een mooi jaar voor de letteren.’

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: ‘Vanuit Vlaanderen kijken we met grote voldoening en trots terug op de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor het gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse. Niet alleen omwille van de uitstekende cijfers die onze letterenfondsen hebben verzameld. Maar ook voor het nieuwe elan dat deze geslaagde samenwerking opleverde voor onze Nederlandse letteren en voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in zijn geheel.’

Innovatie

Naast een structurele verhoging van het aantal Duitse vertalingen en de introductie van nieuwe schrijversgeneraties (van na 1993) vormde innovatie een belangrijke ambitie van het gastlandschap. Op de boekenbeurzen in Leipzig en Frankfurt zijn met veel succes nieuwe vormen van literatuur gepresenteerd. Deze virtual reality-werken en literaire games toeren dit jaar in Nederland en Vlaanderen langs festivals als Nieuwe Types (juni), Poetry International (juni) en De Nacht van de Poëzie (september). De VR-installatie Zonder handen is nu te zien in het Literatuurmuseum Den Haag. Het Passaporta-festival in Brussel presenteert eind maart drie werken: Tafelgeheim en de literaire games Puzzling Poetry en Winter.

Follow-up

Momenteel maken de beide letterenfondsen concrete plannen voor een follow-up, om de samenwerking met de Duitse boekhandel te bestendigen en ervoor te zorgen dat ook dit jaar Nederlandse en Vlaamse auteurs op de Duitse festivals, podia en media zichtbaar blijven. Ook zullen het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren de literatuur uit de Lage Landen in oktober in een gezamenlijke stand op de Buchmesse presenteren.

Links