nieuws

Nieuwe literaire hoorspelen voor de radio

Oproep Fluiten in het donker

6 januari 2017

De oproep van het Nederlands Letterenfonds aan schrijvers voor de creatie van zes nieuwe literaire hoorspelen is gesloten.

Het Nederlands Letterenfonds deed een oproep aan literaire schrijvers om zich aan te melden voor een nieuwe editie van Fluiten in het donker. De hoorspelen zullen dit najaar worden uitgezonden in het hoorspelhalfuur op NPO Radio 1, in de nacht van vrijdag op zaterdag van 12 tot half 1.

Zes schrijvers zullen worden uitgenodigd om aan het project deel te nemen en nieuw literair werk te schrijven dat verklankt wordt tot een hoorspel van 30 minuten. Zij ontvangen hiervoor elk een subsidie van 5.000 euro van het Nederlands Letterenfonds.

Om een kwaliteitsimpuls aan het Nederlandstalig radiodrama te geven, hebben het Nederlands Letterenfonds en het Mediafonds de afgelopen jaren in samenwerking met de AVROTROS, VPRO en NTR zich ingezet voor de totstandkoming van nieuwe, kwaliteitsvolle hoorspelen. Schrijvers werden hiertoe gekoppeld aan radioregisseurs en -producenten. Het Letterenfonds verstrekte de schrijfopdracht en het Mediafonds ondersteunde de productie van de hoorspelen. Omdat het enthousiasme groot is over de resultaten van deze pilot, is besloten de samenwerking ook in de nieuwe beleidsperiode voort te zetten. Het Mediafonds is per 1 januari 2017 opgehouden te bestaan, maar het NPO-fonds treedt toe als nieuwe partner.

Vereisten deelnemende schrijvers:

  • hebben al minimaal één literaire titel gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij;
  • hebben nog niet eerder een hoorspel geschreven;
  • zijn in staat onder tijdsdruk te werken. De schrijftijd is twee maanden;
  • hebben een bereidheid tot samenwerking;
  • zijn beschikbaar voor eventuele publiciteitsdoeleinden.

De selectie van de zes schrijvers vindt plaats op basis van de volgende criteria:

  • kwaliteit van het reeds geschreven literaire werk;
  • kwaliteit van de toegezonden motivatie: waarom hoorspel schrijven?
  • spreiding naar leeftijd, gender en uitgever;
  • publicatieritme.

De selectie van de zes schrijvers wordt begin maart per e-mail en vervolgens in de nieuwsbrief van het Letterenfonds bekendgemaakt. Half maart volgt er een koppeling aan een van de deelnemende omroepen en zal er een workshop geluid worden georganiseerd. De inleverdatum van het hoorspel is eind mei. De maand erop volgen dan eventuele bewerkingen en revisies.

Het Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds is van toepassing. Voor vragen kunt u zich wenden tot Greetje Heemskerk of Jacques Huiskes.

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl