nieuws

Talentontwikkeling in internationale context

Open oproep: Wanderlust

2 oktober 2016

Binnen het programma Wanderlust geeft het Letterenfonds schrijvers en bemiddelaars in de literatuur de kans om zich internationaal te oriënteren. Voor het onderdeel Bemiddelaars in de literatuur zijn we op zoek naar voorstellen van talentvolle literaire programmamakers en redacteuren van literaire tijdschriften en websites. Voorstellen kunnen worden ingediend tot dinsdag 15 november 2016.

In 2014 is het Letterenfonds gestart met het programma Wanderlust, gericht op talentontwikkeling in internationale context. Hiervoor heeft minister Bussemaker in deze beleidsperiode extra middelen beschikbaar gesteld. Binnen het onderdeel Bemiddelaars in de literatuur kunnen talentvolle literaire programmeurs en redacteuren van tijdschriften en websites – de bemiddelaars in de literatuur – bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en zich professioneel verdiepen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van de programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines.

Het programma richt zich expliciet op bemiddelaars die nog geen internationale praktijk of netwerk hebben, of dat nog in grote mate moeten ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds moedigt hen aan om buiten de gebruikelijke (westerse) paden te treden. Belangrijk is vooral de persoonlijke motivatie en hoe het voorstel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling als programmeur, redacteur of schrijver. Voorstellen die dit element niet in zich dragen, maar vooral bedoeld zijn om een project van een organisatie verder vorm te geven of te financieren, komen niet in aanmerking. Verder moet de aanvrager niet te ver zijn in zijn of haar persoonlijke carrière. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld als duo aan te vragen, waarbij een jongere programmeur of redacteur begeleid of gecoacht wordt door een ervaren programmeur of redacteur. Ook talentvolle schrijvers en vertalers met plannen die liggen op het terrein van ‘bemiddeling’ en bijdragen aan hun professionele ontwikkeling in een internationale context, kunnen voorstellen voorleggen.

Ingangseisen deelname

  • De programmeur/redacteur is in ieder geval al 2 jaar professioneel actief en maximaal 10 jaar;
  • De programmeur/redacteur werkt(e) bij een Nederlands literair of cultureel tijdschrift of festival;
  • Het betreffende tijdschrift of festival bestaat minimaal 2 jaar en is van landelijk belang. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 15 november 2016 bij het Letterenfonds t.a.v. Pieter Jan van der Veen. Het is verstandig om voor het indienen contact met hem op te nemen om het plan te bespreken en eventuele vragen te stellen: pj.vander.veen@letterenfonds.nl, tel 020 520 73 38.

Aanmelden kan op twee manieren: zelf of op voordracht van een organisatie. Naast een CV en korte motivatie voor deelname, verwachten we een helder en inspirerend (reis)plan dat:

  • weergeeft dat het bezoek professioneel relevant is, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de programmeur/redacteur en/of een bijdrage kan leveren aan nieuwe (artistiek of anderszins) inzichten en leidt tot een concreet resultaat dat ook zichtbaar is voor het publiek (publicatie, programmaonderdeel op eigen festival/manifestatie e.d.);
  • meer behelst dan een bezoek aan een buitenlandse manifestatie/festival, of aan de redactie van een buitenlands literair magazine;
  • een zekere looptijd kent, waarin bijvoorbeeld een programmeur meeloopt in de redactionele voorbereiding van een buitenlands festival of meewerkt aan een tijdschriftnummer;
  • aansluiting zoekt met een professionele en toonaangevende buitenlandse partij;
  • geen direct deel uitmaakt van al bestaande (reguliere) activiteiten van de manifestatie of van het tijdschrift;
  • helder inzicht geeft in de kosten van het plan.

Het maximale bedrag per voorstel is €10.000.

De voorstellen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Het aantal voorstellen dat in aanmerking kan komen is beperkt. Er wordt in eerste instantie geselecteerd op de kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede de kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de internationale ontwikkeling van de programmeur/redacteur. De commissie selecteert de meest interessante voorstellen en vraagt zo nodig om verdere uitwerking van de geselecteerde voorstellen.

De voorstellen die tot op heden in aanmerking kwamen:
- Stefan Nieuwenhuis (Buro-05, Literaturia) voor een onderzoek naar poëzie en strips
- Kim Andringa en Vicky Francken (Terras) voor een onderzoek naar Franse poëzie
- Philip Huff voor het samenstellen van een editie met Nederlandse jonge schrijvers van het tijdschrift Five Dials, lees hier een kort interview met hem in de Volkskrant
- Ellen van Heijningen en Eva Gies (Boekidsfestival) voor het onderzoeken van mogelijkheden van internationale samenwerking en programmering op het terrein van jeugdliteratuur
- Dirk Vis (De InternetGids, .i.s.m. Paper Monuments) voor een onderzoek rond literatuur en reclame, lees op De Internet Gids zijn reisverslag
- Noortje Kessels (Literair Productiehuis Wintertuin) voor een uitwisseling met het Italiaanse Pisa Bookfestival, lees hier haar blog.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl