nieuws

Extra geld voor literaire festivals

21 september 2016

Op Prinsjesdag heeft minister Bussemaker met een brief aan de Kamer haar besluit bekendgemaakt over de verdeling van de subsidies in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2017-2020. Het Nederlands Letterenfonds is verheugd over een extra bijdrage van € 350.000 per jaar voor literaire festivals.

Deze extra middelen zullen voor een belangrijk deel ten goede komen aan festivals in de regio, dat wil zeggen buiten de randstad. Het fonds wil met deze extra middelen de dynamiek in het festivallandschap vergroten door een aantal opkomende en kwalitatief hoogwaardige festivals met een regionale functie de mogelijkheid te bieden door te groeien tot festivals van nationaal belang. Hiertoe zal het Letterenfonds onder meer een regeling inrichten voor festivalsubsidies met een looptijd van twee jaar.

Literaire festivals en literair-educatieve instellingen vormen een steeds belangrijkere schakel tussen schrijvers, vertalers en lezerspubliek. Ze bieden zowel gevestigde (internationale) namen als nieuw talent een podium, scheppen mogelijkheden voor vormexperimenten en samenwerkingen met andere kunstdisciplines, en brengen scholieren in contact met literatuur. In het bereiken van nieuwe publieksgroepen en het vergroten van de zichtbaarheid van auteurs en hun werk vervullen zij een essentiële rol. Ook op het gebied van talentontwikkeling, professionalisering en internationale uitwisseling hebben zij in toenemende mate een belangrijke functie.

Link

Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

post@letterenfonds.nl