nieuws

Max Velthuijs-prijs voor Dick Bruna

5 september 2016

De Max Velthuijs-prijs wordt op donderdag 22 september in het Letterkundig Museum uitgereikt aan Dick Bruna (1927). Deze driejaarlijkse oeuvreprijs is in 2006 ingesteld ter bekroning van het werk van een Nederlandse illustrator.

De Max Velthuijs-prijs 2016 voor het gehele oeuvre van Dick Bruna is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Annelies Fontijne (voorzitter), Carll Cneut, Gert Gerrits, Wim Hofman en Gioia Smid. Recente eerdere laureaten zijn Wim Hofman (2013), Thé Tjong-Khing (2010) en Mance Post (2007). Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 60.000.

De jury noemt Bruna ‘de meester van de klare lijn’: “Hij weet met een minimaal kleurenpalet een maximum aan effect te bereiken. Het ogenschijnlijk gemak waarmee hij ruimte in een perspectiefloos vlak brengt is ongeëvenaard. De eenvoud van zijn werk is betoverend. Het vereist een groot talent om werk van deze kwaliteit te maken. Bruna is zich blijven verbeteren door niet aflatend te zoeken naar het juiste evenwicht in de compositie. Hij heeft telkens de grens opgezocht in zijn streven naar een nog eenvoudiger vorm. Zijn doelgerichte werkwijze dwingt grote bewondering af.”

Dick Bruna is vele malen bekroond en vele exposities werden aan zijn werk gewijd. Het Letterenfonds nam bijvoorbeeld zijn illustraties op in het boek An Elephant Came By en de bijbehorende reizende tentoonstelling. Het doel van deze tentoonstelling was wereldwijd aandacht te genereren voor de kwaliteit en diversiteit van Nederlandse illustraties, ontwerpen en (prenten)boeken.

Dick Bruna is nog altijd een van de boegbeelden van de Nederlandse cultuur. Zo werd hij ook dit jaar opgenomen in de NRC Cultuur Top 100, een lijst met cultuurmakers die het buitenlandse beeld van Nederland Cultuurland het sterkst bepalen. Een deel van de vertalingen van Bruna’s teksten, waaronder vertalingen in het Albanees, Arabisch en Fins, kwam met steun van het Nederlands Letterenfonds tot stand.