nieuws

Hanneke de Jong wint Simke Kloostermanprijs

16 april 2016

Hanneke de Jong is met haar jeugdroman Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen winnaar geworden van de Simke Kloostermanprijs 2016. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt voor het beste Friestalige kinder- of jeugdboek. De jeugdroman kwam met een beurs van het Letterenfonds tot stand.

Hanneke De Jong was lang werkzaam in het onderwijs, maar inmiddels fulltime schrijfster. Wel is ze nog actief als ‘schoolschrijver’ in Minnertsga en Deinum. De Schoolschrijver is een landelijk project om kinderen op school kennis te laten maken met lezen en het schrijven van verhalen en gedichten.

De Jong won de Kloostermanprijs al eens in 2010. Dat was toen voor Salsafamke. Na Berber van der Geest (1989 en 1995) en Lida Dykstra (2004 en 2007) is Hanneke de Jong de derde vrouw die tweemaal wint.

De Simke Kloostermanpriis bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van vijfduizend euro. De prijs wordt 20 mei door gedeputeerde Sietske Poepjes uitgereikt in de Petruskerk in Twijzel.

Meer informatie: