nieuws

In memoriam

Auck Peanstra (1954-2016)

3 maart 2016

29 februari jl. is de Friese schrijfster Auck Peanstra in haar woonplaats Beetgumermolen overleden. In 2014 kreeg ze te horen dat ze kanker had. Medicatie en behandeling leken in eerste instantie aan te slaan, maar in 2015 kwam de ziekte helaas terug.

In 2015 werd aan Peanstra nog de Rely Jorritsmaprijs toegekend voor haar gedicht ‘Wûnderdokter’.

Auck Peanstra werd met name bekend vanwege de vele kinder- en jeugdboeken die ze sinds begin jaren ’90 schreef. Haar werk werd vanaf het begin door het fonds met aanvullende honoraria ondersteund, en na 2001 kreeg ze voor het schrijven van enkele van haar jeugdboeken een werkbeurs toegekend. In een onderhoudende stijl schreef ze geregeld over wat er in een gezin of om het huis heen gebeurt. Ze wist, ook in gevoelsmatige zin, goed aansluiting te vinden bij de leeftijd waarvoor ze schreef.

Peantstra

Zo verscheen in 2004 bij de Kooperative Utjouwerij het boek Skytmerakels, waarover de commissie Fries destijds opmerkte: ‘eindelijk eens een goed paardenboek, daar kan de Nederlandstalige jeugdliteratuur een puntje aan zuigen.’

Verder publiceerde ze ook nog twee romans voor volwassenen; ook voor het schrijven van haar romandebuut Elske din datter (Kooperative Utjouwerij, 2002) kreeg ze een werkbeurs.

Auck Peanstra zette zich daarnaast in voor de Friestalige literatuur. Zo was ze actief betrokken bij ‘Berneboekepraat’ van It Skriuwersbuon, en zat ze in die hoedanigheid ook in het bestuur van It Skriuwersbuon. Van 2009 tot 2011 zat ze in de jury van de Junior Rely.

Auck Peanstra’s talent en bevlogenheid zal node worden gemist.

Jacques Huiskes

Contact

Jacques Huiskes

Senior beleidsmedewerker

j.huiskes@letterenfonds.nl