Claudia Zuidema

Claudia Zuidema

raad van toezicht

Directeur-uitgever deLex, Amsterdam. Interimmanagement en consultancy in uitgeverijbranche. Lid Bestuur Stichting Female Intellectual Property Experts, lid Bestuur Wetenschappelijke Vereniging voor Auteursrecht, lid Media Consulting Group, lid Raad van Toezicht van Amstelland Bibliotheken, lid Raad van Toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.