Boek

Jan van Aken

De dwaas van Palmyra

In zijn derde roman voert Jan van Aken de lezer terug naar het begin van de jaartelling. Held van het verhaal is Damis. Hij reist zijn leermeester, de beroemde wijsgeer Apollonius van Tyana, per schip achterna naar Rome. Jarenlang hebben ze samen rondgezworven door de Arabische wereld. Vanuit Armenië, waar Damis vandaan komt, naar Mesopotamië en Perzië – helemaal tot aan de oevers van Ganges.

Op het schip treft Damis nieuwsgierige toehoorders, zoals de geheimzinnige vrouw Agathanassa die hem bestookt met vragen over zijn leermeester. Aan de hand van zijn ongeordende aantekeningen en zijn al even chaotische herinneringen lukt het Damis geleidelijk zijn avonturen met Apollonius in kaart te brengen en een idee te geven van diens inzichten. De wijsgeer is een figuur van christelijke allure, die net als Jezus wonderen verrichtte door zieken te genezen – een zwervende prediker, zoekend naar goddelijke inzichten. In een afgewogen maar elegante stijl geeft Van Aken een gedetailleerd en kleurrijk beeld van de antieke wereld, met zijn talloze religies, verhalen en legendes waarvan ook Apollonius deel uitmaakt – veeleer een mythe dan een historische persoon, zoals het ingenieuze plot suggereert.

Jan van Aken

Jan van Aken (b. 1961) publiceerde in Optima en Nieuw wereldtijdschrift maar had zijn werkelijke debuut met de historische roman Het oog van de Basilisk (2000). ‘Een elegant stilist, die zijn heldere zinnen en alinea’s met onderkoelde humor smeert’ vond het NRC Handelsblad. Later publiceerde…

lees meer

Details

De dwaas van Palmyra (2003). Fictie, 233 pagina's.

Uitgeverij

Bert Bakker

Herengracht 540
NL - 1017 CG Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 624 18 34
Fax: +31 20 622 54 61

E-mail:
info@pbo.nl
Website:
http://www.pbo.nl

lees meer