Boek

Anton Valens

Het boek Ont

Geestige roman over onmogelijkheden

Het boek Ont van Anton Valens is een onvergetelijke geschiedenis waarin de schrijver een precaire balans weet te houden tussen vrolijke nonsens en zuivere ernst. Plaats van handeling is Groningen, een stad gelegen in het uiterste noorden van Nederland.

Groningen, waar de 500 jaar oude Martinitoren geldt als stedelijke referentie, is het brandpunt van leven tussen eindeloos vlakke weilanden. De mensen die er wonen zijn nuchter, hun stugge karakters spreekwoordelijk. In Valens’ roman moet Groningen, de stad waar de schrijver zelf jarenlang woonde, worden opgevat als een vorm van isolement, van afgesloten zijn.

In deze omgeving speelt Isebrand Schut de hoofdrol. Hij is ex-student Biologie, werkloos en lijder aan een reeks merkwaardige sociale fobieën. Hij heeft moeite met het groeten van mensen op straat, en angst voor het openen van post. Om daarvan verlost te raken richt hij een zelfhulpgroep op, Man&Post, voor andere stakkers zoals hij. Een bont gezelschap van post-mijders komt eens per maand bijeen. Onder hen bevindt zich de enigmatische Cor Meckering. Deze Cor is gefascineerd door het voorvoegsel ont, dat geen vaste betekenis heeft en voorkomt in woorden als ontkennen, ontzenuwen, ontslapen en zo meer. Hij wil er een boek over schrijven, Het boek Ont. Isebrand zal hem daarbij helpen.

Het blijkt een onmogelijke taak. Maar juist dat is waarop Valens zich in zijn roman concentreert; onmogelijkheden, dat wat niet kan en onwaarschijnlijk is. Zo vindt Isebrand na verloop toch emplooi, en wel als ‘toiletjuffrouw’ in de hal van de metro. Groningen heeft geen metro. Een ander voorbeeld dat Valens thema van het onmogelijke illustreert is de opmerking van Meckering: ‘Het enige argument voor het bestaan van de Martinitoren is dat hij er staat, maar geloof me, dat is dan ook het énige.’

Het boek Ont is geestig, intelligent, beeldend en zo overtuigend sterk geschreven dat je na verloop begint te twijfelen of al die onmogelijkheden niet toch bestaan. Een paar muisklikken zijn nodig om je ervan te verzekeren dat Groningen écht geen metro heeft. Valens talent is dat hij zijn lezers kan laten geloven in het onmogelijke. Een ijzersterke troef.

Anton Valens

Anton Valens (1964) werd opgeleid tot kunstschilder aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie. Tijdens zijn studie werkte hij in de Thuiszorg in Amsterdam. De ervaringen die hij opdeed verwerkte hij in zijn romandebuut, Meester in de hygiëne (2004), over een jongeman die schoonmaakt in de…

lees meer

Details

Het boek Ont (2012). Fictie, 320 pagina's.

Fragmentvertaling

English (PDF document)

Uitgeverij

Augustus

Prinsengracht 911-915
NL - 1017 KD Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 524 98 00
Fax: +31 20 627 68 51

E-mail:
redactie@augustus.nl
Website:
http://www.augustus.nl

lees meer