Algemeen reglement

Algemeen reglement

Het Nederlands Letterenfonds heeft een algemeen reglement en deelreglementen waarin de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het fonds subsidies kan verstrekken, nader zijn bepaald.