Nieuwsbrief Nederlands Letterenfonds: oktober 2020 [2]
Lees deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief

Oktober 2020

Nieuwe leden Raad van advies

Nieuwe leden Raad van advies gevraagd

Met ingang van 2021 verwelkomt het Nederlands Letterenfonds graag nieuwe leden in zijn Raad van advies. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de advisering over aanvragen. Er is behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op een van deze gebieden: de boekhandel, digitale cultuur, literair educatieve activiteiten (gericht op primair of voortgezet onderwijs en/of mbo), literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, en hedendaagse Nederlandse literatuur in de genres non-fictie, proza en/of poëzie. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering.
Reageren kan tot en met zondag 15 november 2020 per mail. We waarderen het als u de open oproep bij potentiële kandidaten met expertise op een van de genoemde gebieden onder de aandacht wilt brengen.
Meer informatie

Tijdelijke steunmaatregelen

Tijdelijke steunmaatregel voor schrijvers en vertalers

Deadline: zondag 15 november

Let op: U heeft als schrijver, vertaler of illustrator nog achttien dagen om een beurs van 2.500 euro aan te vragen, waarmee u een eigen plan kunt verwezenlijken om in deze tijden van social distancing een brug te slaan naar de lezer. Schrijvers, vertalers en illustratoren die in 2020 een boek publiceren dat direct of indirect door het fonds is ondersteund, én schrijvers, vertalers en illustratoren die in 2017, 2018 of 2019 direct of indirect ondersteund zijn door het fonds kunnen een beurs aanvragen in de tijdelijke regeling Van maker tot lezer, de uitbreiding.

Er is veel ruimte om uw plan naar eigen inzicht en wens in te richten. Zo lieten vertaler Kees Mercks en schrijver Corien van Zweden bijvoorbeeld een (tweetalige) website bouwen waarop ze hun werk presenteren, maakten jeugdauteurs Rindert Kromhout en Hans & Monique Hagen lesbrieven voor het onderwijs bij hun historische romans respectievelijk poëzie, lieten vertaler Rokus Hofstede en non-fictie auteur Marjan Slob promotiefilmpjes maken bij hun nieuwe boek, en bezorgde Ernest van der Kwast in samenwerking met boekhandels in verschillende steden zijn nieuwe roman bij lezers thuis.

Wilt u aanvragen? De uitvoering van uw plan kan volgend jaar plaatsvinden, maar de aanvraag moet uiterlijk voor 15 november aanstaande via het digitale aanvraagformulier worden ingediend. Dus wacht niet langer...

Leescoalitie

Leescoalitie luidt de noodklok

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Onder aanvoering van de Leescoalitie luiden achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid nu voor het eerst gezamenlijk de noodklok. Ze doen hierbij een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van het ministerie van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Want een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen. Minister van Engelshoven, die het manifest ook namens haar collega minister Slob in ontvangst nam, vond het ‘geweldig om te zien dat er het afgelopen jaar zo veel gebeurd is en de samenwerking wordt opgezocht om betere leesvaardigheid en meer leesplezier te creëren.’ Download het manifest met daarin alle ambities en doelen hier of via www.tijdvooreenleesoffensief.nl.

Asymptote

New Dutch Writing

Dutch special in Asymptote

Het online tijdschrift Asymptote, platform voor wereldliteratuur in vertaling, presenteert in samenwerking met vertaler en International Man Booker Prize-winnaar Michele Hutchison een special met Nederlandse literatuur van de nieuwste generaties schrijvers. In deze Dutch Literature Feature zijn naast een interview met dichter Lieke Marsman, vertalingen opgenomen van werk van Sinan Çankaya, Radna Fabias, Mustafa Stitou, Wytske Versteeg, Joost de Vries, Niña Weijers, Karin Amatmoekrim en Nina Polak. De verhalen van de laatste twee werden onlangs ook in het Engelse taalgebied geïntroduceerd in de chapbooks-reeks Verzet door uitgeverij Strangers Press.

Deze reeks werd eind september gelanceerd in Norwich en brengt werk van acht jonge Nederlandse schrijvers, waaronder verhalen van Thomas Heerma van Voss (in vertaling van Moshe Gilula). Heerma van Voss is nu als virtuele writer in residence verbonden aan het National Centre for Writing in Norwich. Zowel de residentie, de chapbookreeks als de Dutch Literature Feature in Asymptote zijn onderdeel van de New Dutch Writing-campagne van het Letterenfonds, die Nederlandse literatuur in alle genres breed onder de aandacht brengt in het V.K. en Ierland.

Literaire Vertaaldagen

Literaire Vertaaldagen

Van auteur tot redacteur tot vertaler

Het programma van de Literaire Vertaaldagen is bekend. Van 11 december 2020 tot en met 26 februari 2021 gaan vertalers, schrijvers en redacteuren op tien vrijdagochtenden met elkaar in gesprek over de weg van boek naar vertaling. Online, en deels live – in Amsterdam of Antwerpen. Zowel over vertalingen in als uit het Nederlands. Centraal staat de vraag: hoe werken de drie menselijke schakels die essentieel zijn op deze weg – de auteur, de redacteur en de vertaler – met elkaar samen? Op het programma staan onder veel meer gesprekken met International Booker Prize-laureaten Marieke Lucas Rijneveld en Michele Hutchison en redacteur Ella Griffiths over The Discomfort of Evening, met schrijver en vertaler Claudia Durastanti, redacteur Peter van der Zwaag en vertaler Italiaans en Engels Manon Smits over de roman De vreemdelinge, met de Afrikaanse dichter Ronelda S. Kamfer, Feline Streekstra en vertaler Alfred Schaffer, en met vertalers Russisch-Nederlands Annelies de Hertogh en Els de Roon Hertoge en hun Engelse collega Robert Chandler over de vele edities en de vertaling van het omvangrijke oorlogsepos Stalingrad – de prequel op Leven en lot van Vasili Grossman. Ook vertalers in andere dan de geprogrammeerde talencombinaties worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden, omdat het gesprek voor vertalers in en uit alle talen interessant zal zijn. Redacteuren zijn uiteraard ook welkom. De online sessies kunnen gratis worden bijgewoond, wel dient u zich vooraf aan te melden.
Lees verder

Uitreiking Europese Literatuurprijs

Uitreiking Europese Literatuurprijs – de jubileumeditie

Op zaterdagavond 7 november worden de Europese Literatuurprijzen 2020 uitgereikt aan David Diop en Martine Woudt, en aan Ali Smith en Karina van Santen en Martine Vosmaer. Onder leiding van juryvoorzitters Alma Mathijsen en Abdelkader Benali gaan de laureaten met elkaar in gesprek over grenzen en migratie, manipulatie en uitsluiting, verbinding en verbeelding, kunst, verhalen en hoop – en uiteraard ook over de kunst die vertalen heet. Registreer u nu via de website van Crossing Border om er online bij te zijn.

Column Andrea Kluitmann

Column Andrea Kluitmann

‘Waar zou daar kunnen zijn als ik niet in Amsterdam zou wonen?’ Vertaler Andrea Kluitmann schrijft vanaf nu iedere maand een column vanuit en over het Vertalershuis Amsterdam. In de eerste aflevering gaat ze onder meer in gesprek met Birgit Erdmann (die aan de Duitse vertaling werkt van Anton de Koms Wij slaven van Suriname) en Elisabetta Svaluto Moreolo (die Wij, de mens van Frank Westerman in het Italiaans vertaalt).
Lees haar column

Literair vertalers: voortaan online aanvragen

Literair vertalers: voortaan online aanvragen

Aanvragen voor een projectsubsidie voor een literaire vertaling in het Nederlands kunnen vanaf nu online worden ingediend. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. De regeling staat zowel open voor beginnende als meer ervaren literair vertalers. Wel dient de aanvrager een literaire vertaling in het Nederlands te hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij in Nederland, ook dient een Modelcontract voor zowel de eerste/eerdere als de toekomstige vertaling te zijn afgesloten.
Meer informatie

Toekenningen

Bekroningen

Agenda

Aanvraagdata

Volg het Nederlands Letterenfonds ook op Facebook, Twitter en YouTube.


2020 Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature.
U ontvangt dit bericht als relatie van het Nederlands Letterenfonds.

Ons adres:
Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Geen belangstelling meer?