Nieuwsbrief Nederlands Letterenfonds: augustus 2020
Lees deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief

Augustus 2020

Festivals

Festivals en literatuureducatie

Toekenningen vierjarige subsidies

Negen organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een vierjarige subsidie 2021-2024 indienden, hebben een positief besluit ontvangen, waarvan twee voorwaardelijk. In totaal is € 1.620.000 toegekend. Over de aanvragen van de volgende literaire festivals en literair-educatieve organisaties is een positief besluit genomen: Poetry International (€ 245.000), Wintertuin (€ 245.000), Writers Unlimited (€ 190.000), Crossing Border (€ 180.000, voorwaardelijk), Explore the North (€ 150.000), Noordwoord (€ 120.000), Passionate Bulkboek (€ 270.000), School der Poëzie (€ 120.000) en het Poëziepaleis (€ 100.000, voorwaardelijk). Twee organisaties, Explore the North en Noordwoord, ontvangen voor het eerst vierjarige ondersteuning.
Lees verder

Festivals

Tijdelijke steunmaatregelen

Vraag aan in 2020!

Om makers, uitgevers en andere organisaties in het literaire veld te ondersteunen, heeft het Nederlands Letterenfonds een pakket aan steunmaatregelen ingesteld. Deze zijn deels mogelijk gemaakt met het geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de culturele sector, deels is binnen het budget van het fonds zelf ruimte gevonden. Alle steunmaatregelen hebben een tijdelijk karakter, het verdient daarom aanbeveling om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen.

Voor uitgeverijen in Nederland is er een nieuwe tijdelijke regeling ter ondersteuning van de uitgave van vertaalde literatuur (in alle genres). Voor nieuwe literaire vertalingen kan een bijdrage in de productiekosten worden toegekend van 750 tot 1.500 euro. Alleen vertalingen waarvoor na 1 mei een projectsubsidie is toegekend aan de vertaler, komen in aanmerking. Er is dit jaar 80.000 euro beschikbaar voor deze regeling.

Voor recent (direct of indirect) ondersteunde schrijvers en vertalers, illustratoren en graphic novelists is er de regeling Van maker tot lezer. Inmiddels zijn de eerste zestig aanvragen gehonoreerd, op onze website vindt u een overzicht met inspirerende voorbeelden. De beurs van 2.500 euro kan voor veel doelen worden aangewend, ook voor optredens in samenwerking met boekhandels in Nederland bijvoorbeeld. Nieuwe aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 december aanstaande worden ingediend, ook hier geldt: zolang het budget strekt! Medio augustus komt er een uitbreiding op deze regeling, waardoor een veel grotere groep makers van de steunmaatregel gebruik zal kunnen maken. Hiervoor is een budget van 800.000 euro beschikbaar.

Naast deze tijdelijke regelingen zijn dit jaar ook de budgetten van de Biografieregeling en de regeling Projectsubsidies voor schrijvers van een literair werk verhoogd met resp. 80.000 en 200.000 euro.

Debutantenbeurzen

8 x 11

Debutantenbeurzen

Acht talentvolle schrijvers van fictie, non-fictie en poëzie ontvangen een eerste beurs van het Nederlands Letterenfonds voor het schrijven van hun tweede boek. De beurzen van € 11.000 zijn toegekend aan deze debutanten:

  • Sacha Bronwasser (Ambo Anthos)
  • Asha Karami (De Bezige Bij)
  • Lotte Kok (Prometheus)
  • Anne Moraal (Lebowski)
  • Iduna Paalman (Querido)
  • Machteld Siegmann (Ambo Anthos)
  • Nadia de Vries (Pluim)
  • Pete Wu (Das Mag)

In totaal is in de tweede ronde, de zogenoemde startersronde van de regeling Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk € 243.500 besteed.
Lees verder

Letteren Live #7

Letteren Live #7

Bodil de la Parra en Martijn Simons vertellen in de zevende editie van Letteren Live over hun nieuwe romans, twee familiegeschiedenissen. De la Parra maakte eerder al een theatervoorstelling over het ouderlijk huis van haar vader in Paramaribo, waar ze als kind iedere zomer verbleef en dat in 2012 geheel afbrandde. Nu is er haar roman Het verbrande huis. Met Roos van Rijswijk gaat ze in gesprek over roots, familieverhalen, en schrijven voor toneel versus boek. Ronald Ockhuysen interviewt Martijn Simons over De Hollandse droom, een roman waarin grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de multiculturele samenleving, doorwerken in het dagelijks leven van de personages, die knel komen te zitten tussen hun idealen en een ‘fout’ familieverleden. Tot slot draagt Jens Meijen, kersvers winnaar van de C. Buddingh’-poëzieprijs, voor uit zijn debuut Xenomorf.
Bekijk de aflevering

4 mei-lezing Grunberg in 12 talen vertaald

Nee

4 mei-lezing Grunberg in 12 talen vertaald

In zijn 4 mei-lezing pleitte Arnon Grunberg voor betekenisvol herdenken, vanuit de overtuiging dat het verleden nooit voltooide tijd wordt. De voordracht maakte op velen een diepe indruk. Judit Gera, vertaalster Nederlands-Hongaars, vond dat deze tekst meer mensen zou moeten bereiken en legde deze gedachte voor aan een tiental collega-vertalers. Met overweldigend resultaat. De tekst is inmiddels in twaalf talen vertaald, en veelal in de desbetreffende landen in een krant of tijdschrift gepubliceerd. Het Nederlands Letterenfonds, dat zorgde voor een honorarium voor de betrokken vertalers, vroeg aan de vertalers wat de tekst van Grunberg betekent in de politieke context van hun land. Wat trof hen in de lezing? En hoe resoneert het essay in bijvoorbeeld Duitsland, Rusland of Hongarije?
Lees hun reacties, het essay en de vertalingen

Hebban leesclubs

Europese Literatuurprijs

Hebban leesclubs

De Europese Literatuurprijs viert dit jaar het tienjarig jubileum met twee prijzen: zowel een vakjury o.l.v. Abdelkader Benali als een studentenjury o.l.v. Alma Mathijsen selecteren een winnaar. Bekijk hier de feestelijke bekendmaking van beider shortlist, met meer essayistische bijdragen van onder meer vertaler Koen Boelens, boekverkoper Bob Kappen en criticus Margot Dijkgraaf. De studentenjury selecteerde vijf romans die aansluiten bij maatschappelijke en menselijke vraagstukken. Rond elk van deze romans organiseert Hebban.nl een online leesclub, waarbij u deze zomer nog kunt aanhaken. Ook de vertaler van de genomineerde roman gaat online met de leesclub in gesprek. Meldt u aan op Hebban.nl. En voor andere leesclubs die over een van de genomineerde titels met elkaar in gesprek willen gaan, is er nog altijd een mooi aanbod van het Letterenfonds en de Schrijverscentrale.

Ondersteuning boekenvak

Ondersteuning boekenvak

In het kader van de corona-steunmaatregelen draagt het Nederlands Letterenfonds bij aan drie campagnes die het collectieve boekenvak ondersteunen en die door de CPNB worden uitgevoerd. Na de succesvolle campagne #ikleesthuis, wordt het kopen en #zomerlezen van boeken nu gestimuleerd onder het motto ‘je vakantie begint met boeken’. In het najaar volgt een campagne die specifiek is gericht op ondersteuning van de fysieke boekhandel.
Lees verder

Biografieregeling

Biografieregeling

Aanvragen voor 1 september

Let op, voor dinsdag 1 september kan nog worden aangevraagd voor het schrijven van een biografie. De Biografieregeling biedt beurzen voor biografieën over leven en werk van een of meer hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis in Nederland, en waarbij er voor de gebiografeerde sprake is van een afgerond werkzaam leven. Daarnaast dient voor het boek een Modelcontract met een professionele uitgeverij te worden afgesloten. Meer informatie over de regeling & voorwaarden en het digitaal aanvraagformulier vindt u op onze subsidiepagina. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Greetje Heemskerk.

Festivals en literatuureducatie

Festivals en literatuureducatie

Aanvragen tweejarige subsidie voor 1 oktober

Voor literaire manifestaties of activiteiten die gericht zijn op literatuureducatie voor kinderen en jongeren, kent het Nederlands Letterenfonds naast de hierboven genoemde vierjarige ondersteuning ook incidentele en tweejarige subsidies. De nieuwe regeling voor de tweejarige subsidies is deze zomer gepubliceerd, aanvragen voor 2021-2022 kunnen tot donderdag 1 oktober aanstaande worden ingediend. Voor de incidentele subsidies is er begin 2021 weer een nieuwe ronde.
Meer informatie over de regeling & voorwaarden en het digitaal aanvraagformulier vindt u op onze subsidiepagina, of neem contact op met Pieter Jan van der Veen.

In memoriam

Bekroningen

Toekenningen

Agenda

Aanvraagdata

Volg het Nederlands Letterenfonds ook op Facebook, Twitter en YouTube.


2020 Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature.
U ontvangt dit bericht als relatie van het Nederlands Letterenfonds.

Ons adres:
Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Geen belangstelling meer?