Subsidies

Gegevens aanvrager
* Vul eerst uw achternaam in, gevolgd door een komma en uw voornaam
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in of alleen de cijfers van de bankrekening (zonder leestekens als koppeltekens of punten).
Gegevens aanvraag
* Motiveer het belang van de reis voor de totstandkoming van het literaire werk
* Specificeer auteur, titel, uitgever en jaar
* We verzoeken u de opgegeven bedragen nader te specificeren. U kunt dit doen door een kleine begroting op te stellen van de verwachte of al gemaakte kosten en deze te in te dienen via de bevestigingsmail die u na het versturen van deze aanvraag van ons krijgt.

Studiereis

Vergoeding kan worden aangevraagd van reiskosten buitenland gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Tevens kan ondersteuning worden aangevraag door Nederlands- en Friestalige schrijvers voor deelname aan Writer-in-residence programma’s van het Ledig House (USA) en Het Beschrijf (Brussel/Vollezele), en voor vertalers voor BANFF (Canada).

Subsidie voor een studiereis wordt uitsluitend verstrekt indien:

  • De schrijver of vertaler een uitgeefcontract of een intentieverklaring van een literaire uitgeverij met betrekking tot het te schrijven of te vertalen boek kan overleggen
  • De schrijver of vertaler het belang van de reis voor de totstandkoming van het literaire werk motiveert
  • De schrijver of vertaler de noodzaak van een bijdrage aan de studiereis door het Letterenfonds aannemelijk maakt. Deze noodzaak wordt aangenomen indien het belastbaar verzamelinkomen in 2014 naar verwachting € 45.000,- of minder zal bedragen.

Subsidie voor deelname aan Writer-in-residence programma’s wordt alleen verstrekt indien:

  • Het WiR programma plaatsvindt aan een van de genoemde instellingen: Ledig House (USA), BANFF (Canada), Het Beschrijf (Brussel/Vollezele);
  • De aanvrager voldoet aan de selectiecriteria zoals vastgesteld door de buitenlandse organisatie die de residentie beheert.

Achteraf ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.