Subsidies

Gegevens aanvrager
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in (zonder leestekens of de afkorting IBAN).
Gegevens publicatie
Gegevens aanvraag

Schwob

Schwob

Nederlandse uitgevers kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van de publicatie van nieuwe literaire vertalingen.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor op de Schwob-website voorgestelde romans, maar ook voor andere titels. Voorrang wordt gegeven aan vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of landen waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzieningen kent ter ondersteuning van de vertaalkosten van een boekuitgave.

Voorwaarden

Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden na aanlevering voor de deadlines van:

  • een plan met de aard en omvang van het te vertalen werk en een motivering van het literaire belang ondersteund door de beschikbare recensies of beschouwingen, en een globale planning van de publicatie;
  • een gemotiveerde begroting van de publicatie die in verhouding staat tot het voorgestelde project; maak hiervoor gebruik van het calculatieformulier (.xls).
  • een vertaald fragment van het boek in het Engels of Duits
  • vermelding welke subsidiegevers en/of sponsoren zijn benaderd en met welk resultaat;
  • een promotieplan en een realistische schatting van het aantal te verkopen exemplaren;
  • een exemplaar van de brontekst;

Meer informatie