Subsidies

Gegevens aanvrager
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in
(zonder leestekens als koppeltekens of punten, laat de afkorting IBAN weg).
Gegevens aanvraag
* Omschrijf het project, ga hierbij in op de relatie tussen tekst en beeld.
Deze informatie kunt u invullen in het tekstveld hierboven, maar het mag ook als bijlage bij uw aanvraag worden ingediend. Door te antwoorden op de bevestigingsmail die u na het versturen van deze aanvraag ontvangt, kunt u de bijlage naar ons sturen.

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Illustratie

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang.

  • de aanvraag dienst ten minste drie maanden voor de publicatie te worden ingediend
  • ter beoordeling van de aanvraag dient u het manuscript met illustraties en een model van de beoogde vormgeving van het boek aan te leveren
  • een aanvraag is niet compleet zonder een ingevuld calculatieformulier (download).

Meer informatie