Subsidies

Gegevens aanvrager
* Vul eerst uw achternaam in, gevolgd door een komma en uw voornaam
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in of alleen de cijfers van de bankrekening (zonder leestekens als koppeltekens of punten).
Gegevens project
Bijlagen
Een aanvraag bevat ieder geval de volgende bijlagen:
  • Plan: een opzet voor een persoonlijk ontwikkelplan of voor een voorstudie, inclusief een globale planning van de activiteiten en eventuele samenwerkingsverbanden;
  • Voorstel met betrekking tot begeleiding;
  • Uitgebreid CV;
  • Begroting van de verwachte kosten;
Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail met het verzoek de bijlagen te mailen. Voor de aanleverinstructie, zie het kader hiernaast of hieronder.

Talent interdisciplinair

Digitaal talent

De regeling stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop.

Voorwaarden

  • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
  • Aanleverinstructie bijlagen: de bijlagen dienen in één pdf-bestand te worden aangeleverd, waarbij het pdf-bestand geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, etc.) bevat.
  • Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag is niet compleet zonder de bijlagen.
  • Na ontvangst van de complete aanvraag per e-mail, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.