strana 1 | 2 | 3 |4 | 5

Jaroslav Rudiš

Jaroslav Rudiš (1972), spisovatel a scenárista, debutoval románem Nebe pod Berlínem (2002, obdržel za něj Cenu Jiřího Ortena).
Komiksová románová trilogie Alois Nebel (společně s výtvarníkem Jaromírem 99) se dočkala i dramatizace. Společně s Petrem Pýchou napsal hry Léto v Laponsku a Strange Love. V září 2006 Rudiš vydal román Grandhotel; podle námětu knihy napsal pro režiséra Davida Ondříčka scénář ke stejnojmennému filmu. Za román obdržel Kanzelsberger cenu čtenářů v rámci ocenění Magnesia Litera za nejoblíbenější knihu roku. Grandhotel se nyní překládá do němčiny. Třetí román Potichu vychází v listopadu 2007.

Radek Fridrich

Radek Fridrich (1968) je životem i tvorbou spjatý s Děčínem. V jeho poezii se často odráží svérázný charakter tohoto kraje s pohnutou historií, mnohdy i v jazykové rovině, kombinováním němčiny s češtinou, jako ve sbírkách Řeč mrtvej / Die Totenrede, Erzherz, Molchloch, Šrakakel / Der Schreckliche (s německým překladem Christy Rothmeier). Své vystoupení doplňuje promítáním vlastních koláží a frotáží.

Vít Janota

Vít Janota (1970) je básník, překladatel, saxofonista, počítačový grafik, programátor atd. Knižně debutoval v roce 2002 sbírkou K ránu proti nebi. O dva roky později následovalo Fasování košťat a v letošním roce Praha zničená deštěm / Praga kaput regni, konfrontace dnešní Prahy s městem žijícím v autorových vzpomínkách.

Rië Tanaka

Rië Tanaka studovala klavír na Tokyo National University of Fine Arts and Music. Roku 1987 získala první cenu v Mozartově soutěži v Tokiu, která je odnoží Mozartova festivalu v Salcburku. Díky stipendiu nizozemské vlády se jí naskytla možnost studovat u Willema Bronse na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu. V roce 1991 absolvovala s výborným prospěchem. Jako zdatná komorní hráčka spolupracovala Rië Tanaka m.j. s Hermanem Krebbersem, Nobuko Imai, Wolframem Christem, Roelandem Duynem a Esther Apituley. Její mezinárodní kariéra koncertní klavíristky vedla ke spolupráci s tělesy jako Rotterdams Filharmonisch Orkest, Asia Symfonie Orkest a Nagoya Symfonie Orkest.

Esther Apituley

Esther Apituley

Studovala violu na Sweelinckově konzervatoři v Amsterodamu. Hrála v různých nizozemských orchestrech jako Nationaal balletorkest, Noordhollands philharmonisch orkest a Metropole Orchestra. Během své hudební kariéry vystupovala Esther Apituley s různými hudebními tělesy (např. Borodinovo kvarteto), divadelními a tanečními soubory a nedávno založila kvarteto Viola. Její první CD „Violent Viola“ vyšlo v roce 2005 a vyvolalo nadšený ohlas. Na druhém CD, „Viola Voilà“, ji doprovází klavíristka Rië Tanaka.

Neděle 18. listopadu
20.00
V medúze volá moře
– poezie a hudba
Divadlo Archa
Velký sál
Účinkují: Tonnus Oosterhoff, Remco Campert, Mustafa Stitou, Radek Fridrich a Vít Janota
Uvádějí: Jaroslav Rudiš & Igor Malijevský
Hudba: Esther Apituley (viola) a Rië Tanaka (klavír)

Závěrečný akord festivalu „Café Amsterdam” dokládá, že poezie je nejhudebnější ze všech literárních žánrů. Pět mezinárodně uznávaných básníků přednáší své verše s hudebním doprovodem inspirovaným jejich poezií. K slyšení i vidění jsou „pohyblivé verše” Tonnuse Oosterhoffa, lakonická a zasmušilá poezie Remco Camperta, pestrý humor Mustafy Stitoua, sever Radka Fridricha podbarvený jeho kolážemi / frotážemi, Praha Víta Janoty.
Tempo, rytmus a barvu tónů různorodých veršů propojí violistka Esther Apituley a klavíristka Rië Tanaka v literárněhudební kompozici.

Igor Malijevský

Igor Malijevský (1970), fotograf, básník a prozaik. Vystavuje u nás i v zahraničí (USA, Polsko, Německo). Časopisecky publikuje poezii od poloviny 90. let, knižně vydal básnickou sbírku Bělomorka (2003) a povídkovou sbírku Družba (2005). Jako autor fejetonů spolupracoval s rozhlasem. S kolegy básníky pořádá pravidelné večery na rozhraní mezi divadlem, čtením a kabaretem.

V medúze volá moře – poezie a hudba

Básník Mustafa Stitou přednáší ze své sbírky Prasátkovsky růžové pohlednice (foto: Ellen Kok/Hollandse Hoogte)

Básník Mustafa Stitou přednáší ze své sbírky Prasátkovsky růžové pohlednice (foto: Ellen Kok/Hollandse Hoogte)

Mustafa Stitou

V roce 1994 byl Mustafa Stitou (nar. 1974) prvním Nizozemcem marockého původu, který debutoval nizozemsky psanou básnickou sbírkou Mijn gedichten (Mé verše). Následující sbírka s názvem Mijn vormen (Mé formy) vyvolala nebývalý ohlas. Pro autora je příznačné fenomenální využití jazyka, v němž se podivuhodně pojí emoce s intelektem. Ve sbírce Mijn gedachten (Mé myšlenky, 1998) a Varkensroze ansichten (Prasátkovsky růžové pohlednice, 2000) se Stitou znovu představuje jako nadaný ekvilibrista. S lehkostí střídá realitu a imaginaci, ironii a zápal, humor a vážnost – všechny ty dvojznačnosti zachycuje úchvatnou formou. Stitou je také výborný recitátor. Jeho verše jsou obsaženy v antologii nizozemské poezie, kterou vydává nakladatelství Mladá fronta.


Redakce

Café Amsterdam vydává Nizozemský literární fond pro produkci a překlady z Amsterdamu a Divadlo Archa z Prahy. Vychází ojediněle a nepravidelně. Co se obsahu týče, těšíme se na vaše písemné reakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či zásadně změnit jejich význam.

Šéfredaktoři

Tiziano Perez, Bas Pauw, Ondřej Hrab

Odpovědný redaktor

Dick Broer

Grafické zpracování

Philip Stroomberg

Produkce

Pavlína Kalandrová

Reklama a marketing

Pavlína Svatoňová

Foto

Ellen Kok, George Verberne, Bob Bronshoff, Roeland Fossen, Leo van der Noort

Překlad

Madla de Bruin-Hüblová, Frances Milsom, Edgar de Bruin, Veronika Havlíková, Jana Pellarová

Korespondent v Amsterdamu

Edgar de Bruin

Korespondenti v Praze

Jaroslav Rudiš, Igor Malijevský

Literární festival Café Amsterdam se uskutečnil také díky finanční podpoře nizozemského Ministerstva školství, kultury a vědy, Ministerstva zahraničních věcí v Haagu a Nizozemské ambasády v Praze. Zvláštní poděkování patří nizozemské ambasádě v Praze, především paní Hilde Jansen, Heleen van der Beek a Kateřině Skočdopolové.

Nizozemský literární fond pro produkci a překlady NLPVF se aktivně zasazuje za nizozemsky psanou literaturu v cizině. Udržuje kontakty se zahraničními nakladateli a každoročně se účastní různých mezinárodních knižních veletrhů, jako je např. Frankfurtský knižní veletrh. Fond organizuje v cizině příležitostné rozsáhlejší pořady s nizozemskými autory a spolupracuje přitom se zahraničními literárními institucemi, vydavateli a knižními veletrhy. Festival Café Amsterdam fond organizuje ve spolupráci s divadlem Archa v Praze.